PORTAL‎ > ‎

RC136 Neuadd Siriol

Swydd / Function Cwmni / Company Enw / Name Ebost / Email Rhif / Phone Gwybodaeth / Information
 Cleient / Client Menter Bro Dinefwr Sara Rees sararees@menterbrodinefwr.org.uk  01558 825 336 
 Cleient / Client Menter Bro Dinefwr Owain Gruffydd owaingruffydd@menterbrodinefwr.org  01558 825 336
 Pensaer / Architect Darkin Architects David Darkin
 david@darkinarchitects.com 01554 778 730 RC136
 Swyddog Rhestredig / Listed Officer Cyngor Sir Gâr / Carms Council James Yeandle JYeandle@carmarthenshire.gov.uk 01558 825 328 
 Swyddog Cynllunio / Planning Officer Cyngor Sir Gâr / Carms Council Ceri Davies hcdavies@carmarthenshire.gov.uk  
 Rheoli Adeiladu / Building Control Cyngor Sir Gâr / Carms Council Eifion Jones eiejones@carmarthenshire.gov.uk 01558 825 302
 07733 102 339
 
 Syrfëwr meintiau / Quantity Surveyor P.R.Williams Paul Williams prwilliamsltd@btinternet.com  01639 895 466 SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Land Registry Plan  1203k v. 2 20 Sep 2017, 00:44 David Darkin
Ċ
View Download
  10254k v. 3 14 Sep 2016, 01:00 David Darkin
Ċ
View Download
  221k v. 2 11 Jul 2017, 02:16 David Darkin
Ċ
View Download
  2468k v. 2 11 Jul 2017, 02:16 David Darkin
Ċ
View Download
Condition Report  7075k v. 2 5 Sep 2017, 06:25 David Darkin
Ċ
View Download
  711k v. 2 27 Sep 2017, 07:13 David Darkin
Ċ
View Download
  711k v. 2 27 Sep 2017, 07:13 David Darkin
Ċ
View Download
  7144k v. 2 27 Sep 2017, 07:13 David Darkin
ċ

View Download
Arolwg Topograffig 3D Topographical Survey  124k v. 2 1 Aug 2017, 00:37 David Darkin
ċ

View Download
Arolwg Topograffig 2D Topographical Survey  112k v. 2 1 Aug 2017, 00:38 David Darkin
Ċ
View Download
Arolwg Topograffig / Topographical Survey - PDF  378k v. 2 1 Aug 2017, 00:38 David Darkin
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  255k v. 2 7 Sep 2017, 01:07 David Darkin
Ċ
View Download
  99k v. 2 7 Sep 2017, 01:07 David Darkin
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
  94k v. 2 16 Apr 2017, 00:45 David Darkin
Ċ
View Download
  46k v. 2 16 Apr 2017, 00:45 David Darkin
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Planning Permission  144k v. 3 6 Oct 2017, 06:26 David Darkin
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Asbestos Report  2010k v. 3 20 Sep 2017, 00:43 David Darkin
Ċ
View Download
  182k v. 2 15 Sep 2017, 09:11 David Darkin
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Cynllun Lleoliad Safle / Site Location Plan  492k v. 2 11 Aug 2016, 09:24 David Darkin
Ċ
View Download
Cynllun Bloc Safle / Site Block Plan  394k v. 2 11 Aug 2016, 09:25 David Darkin
Ċ
View Download
Existing Ground Floor and Basement Plan / Y Llawr Gwaelod a'r Cynllun Isel presennol  366k v. 2 6 Sep 2017, 09:31 David Darkin
Ċ
View Download
Existing First Floor Plan / Y Cynllun Llawr Cyntaf Presennol  157k v. 2 6 Sep 2017, 09:31 David Darkin
Ċ
View Download
  359k v. 2 15 Sep 2017, 09:10 David Darkin
Ċ
View Download
  435k v. 2 22 Sep 2017, 09:37 David Darkin
Ċ
View Download
  420k v. 2 13 Oct 2017, 03:57 David Darkin
Ċ
View Download
  415k v. 2 13 Oct 2017, 03:57 David Darkin
Ċ
View Download
  226k v. 2 22 Sep 2017, 09:37 David Darkin
Ċ
View Download
  392k v. 2 15 Sep 2017, 09:10 David Darkin
Ċ
View Download
  370k v. 2 22 Sep 2017, 09:37 David Darkin
Ċ
View Download
  379k v. 2 15 Sep 2017, 09:10 David Darkin
Ċ
View Download
  481k v. 2 22 Sep 2017, 09:37 David Darkin
Ċ
View Download
  538k v. 2 13 Oct 2017, 03:57 David Darkin
Ċ
View Download
  476k v. 2 13 Oct 2017, 03:57 David Darkin
Ċ
View Download
  411k v. 2 15 Sep 2017, 09:10 David Darkin
Ċ
View Download
Existing Front and Side Elevation / Drychiad Blaen ac Ochr Presennol  1086k v. 2 6 Sep 2017, 09:32 David Darkin
Ċ
View Download
Existing Rear and Side Elevation / Drychiad Cefn ac Ochr Presennol  773k v. 2 6 Sep 2017, 09:33 David Darkin
Ċ
View Download
  1149k v. 2 22 Sep 2017, 09:37 David Darkin
Ċ
View Download
  330k v. 2 22 Sep 2017, 09:37 David Darkin
Ċ
View Download
Section / Toriad  1202k v. 2 6 Sep 2017, 09:37 David Darkin
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  321k v. 2 15 Sep 2017, 09:11 David Darkin
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Structural Concept Design  1549k v. 2 15 Sep 2017, 13:49 David Darkin
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments